Diensten

Epidemiologisch of medisch onderzoek

 • literatuur review
 • Online surveys
 • ontwikkeling meetinstrumenten
 • (epidemiologische) data analyse
 • rapportage

Gezondheidsbevordering

 • advisering in ontwikkeling van leefstijlinterventies
 • evaluatie van leefstijlinterventies

Workshops of korte cursussen

 • analyse van determinanten van gezondheidsgedrag en ziekte
 • mediatie en moderatie analyse

Advies

 • methodologisch advies voor een onderzoeksopzet
 • voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel