opdrachtgevers (NL)

     

Judobond Nederland

De Judobond Nederland is eigenaar van de interventie Judo in de zorg welke om dit moment als goed beschreven is opgenomen in de database sport-en-beweeginterventies.  Om de interventie naar een hoger niveau van erkenning te krijgen, goed onderbouwd, zal ik mijn expertise inzetten. Op basis van literatuur, gesprekken, ervaringen etc zal ik de theoretische onderbouwing voor deze mooie interventie maken.

 

 

 

Kenniscentrum Sportkenniscentrum-sport_logo

 

Het Kenniscentrum Sport is ontstaan uit het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS). Het Kenniscentrum Sport ondersteund en adviseert programma’s op het terrein van sport en bewegen. Zo ondersteunen en adviseren ze projecten binnen het programma ‘Kinderen sportief op gewicht’. In het kader hiervan heb ik een handleiding ontwikkeld voor het monitoren en evalueren van leefstijlinterventies, met speciale aandacht voor de situaties zoals ze voorkomen binnen de projecten van ‘Kinderen sportief op gewicht’.

Voorpagina handleiding M&E KCSport 2016

Verwey-Jonker instituutVerwey-Jonker logo

 

Het Verwey-Jonker Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Zo doen dr. Harrie Jonkman en drs. Marjan de Gruijter onderzoek naar de uitvoering en het effect van Rotterdam Vakmanstad op cognitieve, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen die deelnemen aan het onderwijs en activiteitenprogramma van Rotterdam Vakmanstad.

Mijn rol in dit project was ondersteunen bij het opstellen van het rapport voor de begeleidingscommissie en het schrijven van een samenvattend stuk.

VU medisch centrum

logo VUmc

dedipac          

Johannes Brug, hoogleraar Epidemiologie bij het VU medisch centrum is hub-coördinator van Determinants of Diet and Physical Activity (DEDIPAC) Knowledge Hub. Deze DECIPAC knowledge hub is een multidiscipliair consortium dat bestaat uit onderzoekers van 68 onderzoekscentra uit 12 verschillende Europese landen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de determinanten van voedings-, beweeg- en zitgedrag en dit te vertalen meer effectieve bevordering van gezonde voeding en meer bewegen. Om kennis over te dragen worden er workshops georganiseerd over vte Velde - mediation ^0 moderation (DEDIPAC) p1erschillende thema’s.

Mijn rol was het geven van een presentatie over hoe bestaande data gebruikt kan worden voor mediatie en moderatie analyses om op die manier meer inzicht te krijgen in hoe determinanten met elkaar en met gedrag zijn gerelateerd.

 

 

Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

erasmusmc logo

Hein Raat van de afdeling Maatschappelijke GezondheidsZorg van het Erasmus MC is projectleider van CIKEO dat staat voor Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies. Dit consortium voerde een door ZonMW gesubsidieerde voorstudie uit naar Opvoedonzekerheid – preventief en lichte problematiek. Het betrof een voorstudie naar interventies die zijn opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies (DEI) in het cluster Opvoedonzekerheid – preventief en lichte problematiek. De DEI omvat veel interventies die soms veel op elkaar lijken. Het hoofddoel was om een effectiviteitsslag te maken en het aantal interventies ‘in te dikken’.

Mijn taak in dit project was ondersteuning bij het schrijven van het eindrapport en het schrijven van een samenvattende memo. Hiervoor voegde ik de resultaten van de verschillende partners in het project samen in een samenvattend stuk.

Koninklijke van Gorcumlogo-vangorcum-corporate

GVO boek

Koninklijke Van Gorcum is de uitgever van het boek ‘gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering’. Dit boek wordt veel gebruikt in HBO opleidingen zoals ‘voeding en diëtetiek’, ‘verpleegkunde’, ‘sport en gezondheid’ en in bachelor opleiding van onder meer gezondheidswetenschappen. Het boek zal komend jaar weer worden aangepast onder leiding van de editors Johannes Brug, Patricia van Assema en Lilian Lechner. Ik zal in samenwerking met de editors en de uitgever de eindredactie doen en de nieuwe materialen ontwikkelen die online beschikbaar gaan komen voor studenten en docenten. Denk hierbij aan toetsvragen en casussen.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

logo NISB

Bij het NISB werk ik samen met Femke van  Brussel, Rebecca Beck en anderen aan het project ‘Kinderen Sportief op Gewicht’ (KSG). KSG is een aanvulling op de Sportimpuls van het Ministerie van VWS bedoelt om meer middelen en aandacht te besteden aan het ontwikkelen van integrale plannen voor het structureel meer laten sporten en bewegen van kinderen met overgewicht of obesitas, in de leeftijd van 0 tot 4 en 12 tot 18 jaar. Meer informatie over KSG is hier te vinden.

Mijn taken zijn onder andere kennisproducten ontwikkelen voor projecten die gehonoreerd zijn binnen het programma KSG, projectleiders van gehonoreerde projecten binnen KSG deels te ondersteunen met kennis, het meeschrijven en meedenken aan de nieuwe call voor KSG en meer bekendheid geven aan KSG.

EpidM: postinitieel masteronderwijs epidemiologie

logo EpidM

Tijdens mijn aanstelling bij de afdeling Epidemiologie & Biostatistiek van het VU medisch centrum gaf ik al samen met Veerle Coupe de cursus ‘Principes van epidemiologische data-analyse’. In oktober zal ik deze cursus weer geven samen met Veerle, maar dit keer vanuit mijn eigen Research & Consultancy onderneming.

Voor deze cursus geef ik hoorcolleges, begeleid ik werkgroepen en computer practica. In deze cursus leren de deelnemers de basis principes om zelf onderzoeksgegevens numeriek en grafisch weer te geven, de basis regels van kansrekening toe te passen, onderzoeksgegevens klaar maken voor analyse, te schatten en te toetsen, analyses methodes kiezen en uitvoeren, resultaten interpreteren.